REGULAMIN KORZYSTANIA I OPIS PAKIETU

 • 1. Z pakietu mogą skorzystać wyłącznie osoby, które pierwszy raz korzystają z floatingu w naszym ośrodku.
  2. Pakiet 3 Sesje składa się z trzech sesji każda po 60 minut.
  3. Osoba, która wykupi pakiet otrzymuje kartę upoważniającą do skorzystania z sesji w kabinie floatingowej. Personalizacją karty jest kod kreskowy. Dane (imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mail) posiadacza karty są wprowadzone do systemu obsługi pakietów.
  4. Z karty może korzystać tylko jedna osoba na którą został wykupiony pakiet.
  5. Pakiet jest ważny przez okres 1 miesiąc od daty zakupu.
  6. Posiadacz Pakietu zobowiązany jest do wcześniejszej rezerwacji terminu wizyty.
  7. Przed skorzystaniem z sesji należy okazać kartę. Brak okazania karty wiąże się z brakiem możliwości odbycia sesji.
  8. W sytuacji niezjawienia się na umówioną wizytę oraz nie odwołania lub nie przełożenia jej 2 dni przed ustalonym terminem, sesję z Pakietu uznaje się jako wykorzystaną. W uzasadnionych sytuacjach jest możliwość zmiany godziny wizyty (pod warunkiem, że danego dnia będzie jeszcze wolna wizyta) lub zmianę terminu umówionej wizyty na termin wyznaczony przez pracownika ośrodka floatingu FLOAT, przy czym wymagane będzie uregulowanie opłaty w wysokości 30zł z tytułu przestoju ośrodka.
  9. Pakiet nie podlega zwrotowi ani wymianie na gotówkę.