REGULAMIN KORZYSTANIA Z KARNETU

 • 1. Karnet upoważnia do skorzystania z sesji w kabinie floatingowej.
  2. Personalizacją Karnetu jest kod kreskowy. Dane (imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mail) posiadacza karnetu są wprowadzone do systemu obsługi karnetów.
  3. Z karnetu może korzystać tylko jedna osoba na którą został wykupiony karnet.
  4. Karnety są ważne przez okres 1 miesiąc od daty zakupu. Po tym okresie karnet staję się nieważny.
  5. Posiadacz Karnetu zobowiązany jest do wcześniejszej rezerwacji terminu wizyty.
  6. Przed skorzystaniem z sesji należy okazać Karnet. Brak okazania karnetu wiąże się z brakiem możliwości odbycia sesji.
  7. W sytuacji niezjawienia się na umówioną wizytę oraz nie odwołania lub nie przełożenia jej 2 dni przed ustalonym terminem, sesję z Karnetu uznaje się jako wykorzystaną. W uzasadnionych sytuacjach jest możliwość zmiany godziny wizyty (pod warunkiem, że danego dnia będzie jeszcze wolna wizyta) lub zmianę terminu umówionej wizyty na termin wyznaczony przez pracownika ośrodka floatingu FLOAT, przy czym wymagane będzie uregulowanie opłaty w wysokości 30zł z tytułu przestoju ośrodka.
  8. Karnety nie podlegają zwrotowi ani wymianie na gotówkę.