REGULAMIN KORZYSTANIA Z BONU UPOMINKOWEGO

 • 1. Bon upominkowy upoważnia okaziciela do skorzystania z sesji w kabinie floatingowej.
  2. Bon jest ważny przez okres 1 miesiąca od daty zakupu. Po tym okresie Bon staję się nieważny.
  3. Posiadacz Bonu Upominkowego zobowiązany jest do wcześniejszej rezerwacji terminu wizyty.
  4. Przed skorzystaniem z sesji należy okazać Bon. Brak okazania Bonu wiąże się z brakiem możliwości odbycia sesji.
  5. W sytuacji niezjawienia się na umówioną wizytę oraz nie odwołania lub nie przełożenia jej 2 dni przed ustalonym terminem, sesję z Bonu uznaje się jako wykorzystaną.
  6. Przed skorzystaniem z sesji należy okazać Bon.
  7. Bon nie podlega zwrotowi ani wymianie na gotówkę.