Artykuły

Tajemnice Umysłu

Tajemnice Umysłu

Ludzki mózg to genialny organ pozwalający na odbieranie, przetwarzanie i generowanie bodźców. Stanowi niepowtarzalne centrum dowodzenia, steruje wszelkimi procesami zachodzącymi w organizmie, jest źródłem, magazynem i powiernikiem naszej tożsamości, naszych myśli, pragnień i wyobrażeń. Poniżej przeczytasz kilka ważnych i może nieznanych Ci dotąd informacji o tym najbardziej skomplikowanym i złożonym narządzie ludzkiego ciała.

 

Fale mózgowe

Twój mózg podczas swojej pracy generuje impulsy elektryczne, zwane falami mózgowymi, które występują w kilku zakresach częstotliwości. W głowie zachodzą na pozór niezauważalne procesy zmiany częstotliwości fal mózgowych. Chociaż czasami nasz mózg wytwarza wszystkie rodzaje fal równocześnie, to te fale, które dominują w danym momencie wpływają na nasz stan mentalny. Odkrycie w 1929 r. przez Hansa Bergera (niemieckiego psychiatrę) fal mózgowych, było nie lada przełomem w badaniach prowadzonych nad mózgiem. Fale te można mierzyć i analizować przy pomocy specjalnego przyrządu zwanego elektroencefalografem ( w skrócie EEG), Mierzy on częstotliwość pracy mózgu (ilość impulsów na sekundę) oraz amplitudę (wielkość zmian napięcia). Urządzenie to, posiada elektrody, które rozmieszcza się na powierzchni głowy, w celu zarejestrowania elektrycznego potencjału mózgu osoby badanej.

Impulsy elektryczne są zależne od czynności, jaką umysł wykonuje. Gdy jesteś pobudzony, częstotliwość twoich fal mózgowych rośnie, lecz impulsy stają się słabsze. Natomiast gdy się uspokoisz i rozluźnisz, fale mózgowe stają się wolniejsze, a impulsy silniejsze. Dlaczego tak się dzieje? Otóż, jeśli wytężasz mózg, pracuje więcej komórek nerwowych jednocześnie. Każda komórka wytwarza jakiś impuls elektryczny, więc wszystkie impulsy mieszają się, tworząc szum. Gdy jednak uspokajasz myśli, komórki mózgowe w różnych obszarach mózgu zaczynają działać synchronicznie (w jednym tempie). Impulsy są więc rzadsze, ale ich napięcia sumują się, dlatego impulsy nabierają na sile.

Fale mózgowe zostały podzielone na 5 rodzajów. Są nimi fale gamma, beta, alfa, theta, i delta. Każdy z zakresów fal charakteryzuje się odmiennymi cechami. Poznaj je i dowiedz się jak w różnych sytuacjach funkcjonuje Twój mózg.

Fale gamma (30 - 100 Hz)

Najszybsze z fal mózgowych. Fale te odkryto stosunkowo niedawno i nie są jeszcze do końca poznane. Wiadomo, że aktywność gamma związana jest z wyższymi procesami poznawczymi, m.in. percepcją sensoryczną pamięcią. Podejrzewa się, że rytm gamma o częstotliwości ok. 40 Hz ma związek z świadomością percepcyjną (dotyczącą wrażeń zmysłowych i ich postrzegania).

Fale beta (13 - 30 Hz)

Czujny, skupiony - wyostrzona koncentracja. W stanie beta jesteś właśnie teraz. Charakteryzują zwykłą codzienną aktywność mózgu. Jesteś przytomny i odbierasz bodźce napływające z zewnątrz. Możesz się skupić, przeżywać różne emocje, Twoja świadomość przetwarza i analizuje różne sytuacje i problemy. Nowe pomysły i rozwiązania problemów rodzą się błyskawicznie. To dzięki Becie jesteśmy aktywni i poprawiamy swoje umiejętności koncentracji i panowania nad emocjami.

Fale alfa (8 - 13 Hz)

Związane z relaksem, spokojem i odprężeniem. Człowiek ma zazwyczaj zamknięte oczy, ale jest świadomy tego co się z nim dzieje. W alfie znajdujemy się zawsze tuż przed zaśnięciem, jak i zaraz po przebudzeniu. Jest to czas, kiedy mamy dostęp do naszych obu półkul mózgowych Fale te są niczym furtka łącząca dwa światy wewnętrzny i zewnętrzny - świadomość i nieświadomość. Wykorzystywane są w technikach szybkiego uczenia się i hipnozie.

Fale theta (4 - 8 Hz)

Kiedy spokój i relaksacja powodują senność, mózg zmienia fale na wolniejsze, bardziej rytmiczne. Fale theta są najczęściej występującymi falami mózgowymi podczas głębokiej relaksacji, medytacji, transu, hipnozy, intensywnych marzeń, emocji a także w tych krótkotrwałych momentach kiedy wędrujemy z świadomego płytkiego snu do snu głębokiego, i z powrotem gdy wybudzamy się. W stanie theta tok myślenia staje się niespójny i znikają związki logiczne, często pojawiają się realistyczne obrazy, którym towarzyszą silne wspomnienia, zaduma, luźne skojarzenia, chwilowe marzenia oraz natchnienie. Jest to tajemniczy, ulotny stan potencjalnie produktywny i oświecający, lecz trudny do analizowania przez naukowców, dlatego, że ludzie mają skłonności do zasypiania jak tylko zaczynają wytwarzać duże ilości tych fal. Osiągając stan theta można zachować świadomość, co prawda nie jest to łatwe, ale jednak możliwe. Praktyka taka możliwa jest w głębokim stadium medytacji i relaksacji. Obydwa te stadia bez większego trudu możesz osiągnąć w naszej kabinie relaksacyjnej. Osoby, które wcześniej medytowały osiągają stan theta już podczas pierwszej sesji, pozostali w stan głębokiej relaksacji wchodzą po kilku sesjach. Będąc świadomym w zakresie fal theta, możesz nawet kontrolować ból. Fale te odpowiedzialne są za wszystkie fenomeny w stylu projekcji astralnej, świadomego snu, czy telepatii.

Fale delta (3 -5 Hz)

Są to najwolniejsze ze wszystkich fal. Dominują u niemowląt. W stanie tym nie jest możliwe zachowanie świadomości i nic się wtedy nie śni. Rejestrowane są w fazie Non Rem snu. Wtedy to do krwi uwalniany jest hormon wzrostu oraz zwiększają się poziomy DHEA i melatoniny. Twój organizm odpoczywa i regeneruje się. Fale delta są też obrazem patologicznym, charakteryzującym uszkodzenia mózgu (np. guzy, urazy mózgu). Pojawiają się również przy intensywnym wysiłku umysłowym.

 

Jeden mózg - dwie półkule

Człowiek posiada dwie półkule mózgowe działające od siebie niezależnie (pracujące na różnych częstotliwościach) i nie będące symetryczne względem siebie. Lewa półkula, to półkula logiki, natomiast prawa, to półkula wyobraźni.

Półkule działają krzyżowo w stosunku do ludzkiego ciała. Oznacza to, że lewa część ciała odpowiada prawej półkuli mózgu, a prawa część ciała odpowiada lewej półkuli.


U praworęcznych zazwyczaj dominuje lewa półkula, a u leworęcznych - prawa

Podobnie sprawa wygląda z dominującą nogą czy wrażliwością ciała

Preferowane działanie jednej z półkul może też mieć związek z płcią człowieka

Tajemnice Umysłu

Lewa półkula - charakterystyka:
• logiczne myślenie
• pisanie
• liczenie
• mowa, operowanie słowami
• myślenie linearne (jedna po drugiej)
• myślenie analityczne (na części)
• wnioskowanie
• systematyzowanie
• tworzenie zestawień
• kodowanie informacji
• skupianie się na szczegółach
• percepcja czasu
• percepcja słuchowa
• przetłumaczenie obrazów wyobraźni na słowa

Prawa półkula - charakterystyka:
• abstrakcyjne myślenie
• wyobraźnia
• kreatywność
• muzyka, sztuka
• myślenie syntetyczne (łączenie w całość)
• intuicja
• myślenie holistyczne (całościowe)
• przestrzenność
• percepcja przestrzeni
• percepcja wizualna
• wizualizacja
• widzenie barw, rozpoznawanie wymiarów
• metaforyczność
• uduchowienie
• seks (przyjemność)
• sny

 

Synchronizacja półkul

Jak to się dzieje, że jednym wszystko przychodzi łatwo, uczą się szybciej, rozwiązują problemy, potrafią korzystać ze swoich talentów, są bardziej inteligentni i zostają geniuszami?

W życiu często napotykamy wyzwania, które poza konkretnymi umiejętnościami wymagają od nas zdolności do szybkiej i skutecznej analizy sytuacji a także zdolności do syntezy różnych danych. Zauważanie pewnych aspektów problemów i znajdywanie rozwiązań często zależy od sprawności pracy naszego mózgu. Sprawność ta to w dużym stopniu prawidłowa współpraca dwóch jego półkul.

Nasza świadomość i podświadomość pracowałaby znacznie lepiej, gdybyśmy wykorzystywali cały potencjał dostępny w naszym mózgu. Znaczna jego część jest w stanie uśpienia. Okazuje się, że tajemnica uaktywnienia tej części mózgu tkwi w nas samych, w tym jak mózg pracuje, a mówiąc jaśniej jak się między sobą porozumiewają półkule mózgu, czyli czy ich praca jest zsynchronizowana. Optymalnie dla naszego życia byłoby, gdybyśmy potrafili w równym stopniu korzystać z zasobów lewej jak i prawej półkuli. Wtedy wszystko z czym się spotykamy byłoby dla nas prostsze i łatwiejsze. Pomimo tego, że każdy człowiek ma jedną przeważającą półkulę, to nie znaczy, że tak musi być już zawsze. Nasze półkule można synchronizować. Zapewnia to ich harmonijną współpracę, szybsze przetwarzanie informacji a także łatwiejszą ich syntezę.

Synchronizacja półkul mózgowych jest pobudzeniem i harmonizacją połączeń międzypółkulowych oraz stymulowaniem i stabilizowaniem poziomu ich pracy. W naszym mózgu trwa wymiana informacji w szerokim paśmie częstotliwości. Każdy bit informacji ma swój kanał przewodnictwa, dlatego też możliwa jest wymiana miliardów informacji na sekundę. Brak pamięci do osób lub rzeczy itd. jest spowodowany zaburzoną synchronizacją. Występuje w chwili zmęczenia, rozkojarzenia i stresu.

Nie uruchomimy jednak uśpionego potencjału naszego mózgu jeśli będziemy przebywać w stanie aktywności beta. Badacze snu zauważyli, że zaraz po zamknięciu oczu rytm beta dość szybko zanika, ustępując miejsca rytmowi alfa. Wyniki badań sugerują, że stan alfa jest stanem umysłu, w którym człowiek ma dostęp do obydwu półkul mózgowych, w związku z czym myślenie odbywa się za pomocą zarówno prawej, jak i lewej półkuli. Tworzy to specyficznie zrównoważony sposób myślenia, który w znaczny sposób zwiększa nasze możliwości rozumienia, zdolności twórcze i możliwości rozwiązywania problemów.

 

Możesz synchronizować swój mózg na różne sposoby, my polecamy połączenie tych dwóch metod:

1. Zmiana typowych dotąd dla swojej półkuli zachowań. Jeśli myłeś zęby prawą ręką - rób to lewą. Zakładałeś kurtkę zaczynając od lewej ręki - rób, zaczynając od prawej. Jesteś matematykiem - zacznij też rysować. Jesteś artystą - zacznij opracowywać domowy budżet. Wstawałeś lewą nogą - wstawaj prawą. I tak dalej. Wszystkie te czynności aktywizują drugą półkule i w ten sposób powoli się rozwijają

2. Systematyczne sesje w kabinach relaksacyjnych

Głęboki relaks i odprężenie    stan alfa    synchronizacja półkul

 

Co daje mi synchronizacja?
• nauka staje się dużo bardziej łatwa, przyjemna, efektywna i trwała
• poprawia się znacznie pamięć i koncentracja
• nauka języków obcych staje się przyjemnością
• wzrasta poziom inteligencji, (twórczo i skutecznie uczę się oraz rozwiązuje problemy)
• wzrasta skuteczność i wydajność naszej pracy
• wzrasta samoocena, pewność siebie, a także siła woli
• pozbywam się wewnętrznego chaosu i niepokoju (który towarzyszy w stanie beta)
• szybciej regeneruję siły, wyciszam i relaksuje się po ciężkim dniu
• oczyszczam umysł i ciało z toksycznych myśli i emocji

 

Synchronizacja półkul mózgowych w badaniach naukowych

Naukowcy odkryli, że uznani w świecie geniusze korzystają w czasie procesów myślenia zarówno z logiki lewej, jak i wyobraźni prawej półkuli. Umożliwia to lepsza niż u innych synchronizacja półkul mózgowych. A synchronizacja lewej i prawej półkuli mózgowej sprzyja powstawaniu twórczych pomysłów, poprawie pamięci itp.

Badania przeprowadzone na zaawansowanych joginach, mnichach zen i szamanach, mających za sobą wieloletni trening medytacyjny w tradycyjnym stylu, potwierdziły, że ich mózgi w stanach głębokiego transu medytacyjnego wykazują wysoką synchronizację (koherencję) pomiędzy prawą i lewą półkulą oraz przewagę rytmów alfa (7 - 13 Hz) i theta (4 - 7Hz) w obrazie elektroencefalograficznym.

W toku wieloletnich badań okazało się, że w stanie synchronizacji półkulowej mózg nie tylko wchodzi w głębokie stany medytacji i relaksacji, w których łatwo ujawnia się treść podświadomości (co daje m.in. zwiększoną kreatywność) ale staje się bardzo chłonny i łatwo koduje nowe informacje. Zsynchronizowany mózg nie tylko łatwiej i z większą trwałością zapamiętuje, ale również może zmienić wzorce postrzegania świata i zachowania jednostki. W ten sposób można wpływać na podświadomą część umysłu. Dzięki temu mechanizmowi możliwe jest sterowanie zachowaniami nieświadomymi: np. kontrola nałogów (nikotynizm, alkoholizm, przejadanie się), podnoszenie nastroju, zwiększenie energii i kreatywności, polepszenie pamięci, przezwyciężenie tremy i nieśmiałości, zwiększenie siły układu odpornościowego i itd.

 

Podświadomość

Od czasów Freuda i Junga utarło się dzielić umysł na dwa poziomy - świadomość i podświadomość. Nasz umysł przypomina trochę górę lodową. Świadomość to niewielki wierzchołek tej góry, który wystaje ponad powierzchnię wody, natomiast podświadomość to cała reszta. Uświadamiamy sobie jedynie niewielką część z tego, co się dzieje w naszym umyśle, natomiast większość rzeczy dzieje się poza naszą świadomością. W naszej podświadomości są zapamiętywane wszystkie rzeczy, które kiedykolwiek w życiu widzieliśmy, słyszeliśmy czy czuliśmy. Rejestruje ona nasze myśli i uczucia. Jest częścią Twojego umysłu, do której zazwyczaj nie masz dostępu. Podświadomość nie myśli, ona nie ocenia i nie racjonalizuje. Podświadomość nie ma końca ani początku. Jest całkowicie ślepa, nie rozróżnia, czy podajesz jej prawdę, czy fałsz. Podświadomość nie działa w sposób logiczny, akceptuje wszystko, co jej podasz i dąży do urzeczywistnienia, tego, co otrzymała.

Dlaczego podświadomość stara się ukryć przed nami tak wiele rzeczy i dopiero specjalne warunki, takie jak sen czy trans hipnotyczny, pozwalają wydobyć te informacje?

Zazwyczaj nie lubimy wracać pamięcią do traumatycznych przeżyć. Jednak cały czas tkwią one w naszej pamięci, więc podświadomość stara się je ukryć. Świadomość może zapomnieć, ale podświadomość nigdy. Głównym zadaniem podświadomości jest ochrona nas samych. Ta część psychiki jest zawsze czujna i gotowa do pracy, obojętnie czy śpimy, czy nie. Podświadomość jest aktywna nawet wtedy, gdy świadomość jest wyłączona z jakiegoś powodu. Kiedy przez nieuwagę dotkniemy gorącego przedmiotu, podświadomość wysyła sygnał do mięśni ramienia i natychmiast odsuwamy rękę, zanim jeszcze zdążymy świadomie przeanalizować całą sytuację. Paradoksalne - może ona jednak wywołać chorobę, a nawet dać impuls do samozniszczenia. Podświadomość bierze udział we wszystkich trudnościach w zachowaniu równowagi psychicznej, zaburzeniach charakteru, nerwicach, psychozach i chorobach psychosomatycznych. Kiedy przyjrzymy się bliżej źródłom kłopotów i odkryjemy przyczyny stanów chorobowych oraz zmienimy odpowiednio swoje świadome i nieświadome nastawienie, będziemy mogli się wyleczyć. Druga jej funkcja to odciążenie naszej uwagi. Trudno byłoby nam skupiać się na tych wszystkich rzeczach, które trafiają do naszej pamięci, dlatego koncentrujemy uwagę jedynie na najważniejszych bodźcach, a resztą zajmuje się podświadomość. Podświadomość ma jeszcze jedną właściwość, której znajomość przydaje się przy sugestii, hipnozie i ogólnie pracy z umysłem. Otóż nie uznaje ona upływu czasu. Dla niej wszystkie wspomnienia wyglądają tak samo, nie potrafi określić które zdarzenie zapamiętaliśmy wcześniej, a które później, wszystko dzieje się teraz.

Jak dotrzeć do podświadomości?

Tak naprawdę to od tego jakie wzorce mamy zapisane w podświadomości, zależy jak postrzegamy świat. Nasza świadomość postrzega rzeczywistość poprzez filtry podświadomości. Jeśli są to różne niemiłe wspomnienia, będzie nam ciężko czuć się komfortowo w danej sytuacji. Dlatego bardzo ważne jest zastosowanie technik docierania do podświadomości, dzięki którym możemy usunąć nasze ograniczenia oraz zmienić nasze życie. Programując pozytywnie podświadomość będzie łatwiej osiągnąć sukces. Zwiększy się siła i zapał do życia i łatwiej będzie nam pokonać codzienne trudności.

Jest wiele metod dzięki którym możliwe jest dotarcie do podświadomości. Najbardziej znaną metodą jest afirmacja ( codzienne powtarzanie sobie pozytywnego zdanie przez parę minut np. jestem pewny siebie) Afirmacja najlepiej działa, jeśli wykonujemy ją w stanie relaksu i są wielokrotnie powtarzane. Afirmacja to nie jedyna metoda dotarcia do podświadomości. Podstawowym sposobem jest relaksacja w którym można programować naszą podświadomość również poprzez wizualizacje.

Znakomitym narzędziem do kontaktu z naszą podświadomością jest kabina deprywacji sensorycznej. Bez grawitacji i zewnętrznych bodźców, szybko i bez trudu wchodzimy w stan głębokiego relaksu. Możemy afirmować sobie najróżniejsze pozytywne sugestie, a także wizualizować to co byśmy chcieli osiągnąć. Już po jednej sesji jesteśmy w stanie dostrzec jak zmienia się nasz sposób myślenia a co za tym idzie postępowania. Dzięki pracy z naszą podświadomością, możemy osiągnąć naprawdę wspaniałe efekty w każdej dziedzinie naszego życia i uporać się nawet z najtrudniejszymi problemami.

 

Hipnoza

Dla podświadomości każda Twoja sugestia jest zadaniem do wykonania. Ona nie odrzuca negatywnych sugestii, bo nie zdaje sobie sprawy, że mogą być dla Ciebie niekorzystne. Możesz, więc karmić swoją podświadomość negatywnymi sugestiami, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Jest na szczęście sposób, żeby to zmienić. Tym sposobem jest hipnoza. Będąc w stanie transu hipnotycznego, możesz zlecić swojej podświadomości, odpowiednie zadanie do wykonania i ona je urzeczywistni.

Hipnoza jest naturalnym stanem, w który człowiek zapada codziennie i odbywa się to w tak płynny sposób, że się go nie dostrzega. Jest to tzw. odmienny stan świadomości, który charakteryzuje się zwiększoną podatnością na sugestie i zwiększoną aktywnością prawej półkuli mózgu, która odpowiada m.in. za wizualizacje (co jest kluczem do hipnozy). Ogólnie rzecz ujmując, hipnoza to stan, w którym świadomość jest przytłumiona, dzięki czemu dostęp do głębokich zasobów umysłowych jest dużo prostszy.

Za pośrednictwem hipnozy można zaszczepić w podświadomości niezwykłe sugestie.

Przez sugestię hipnotyczną można wpłynąć na krążenie krwi, przyśpieszyć bądź spowolnić pracę serca, zmienić funkcjonowanie gruczołów i narządów, zaleczyć ranę albo znacznie skrócić czas jej gojenia, podnieść lub obniżyć temperaturę ciała - a więc spowodować wiele różnorodnych zmian w organizmie. Sugestie jakich używa hipnoza muszą być pozytywne, konstruktywne i przynosić korzyści. Jest to podyktowane tym, że podświadomość nie odróżnia dobrych sugestii od złych.

Hipnoza w naturalny sposób występuje tuż po przebudzeniu lub podczas czytania książki np. przygodowej, która pochłania swą fabułą i sprawia, że nie wiesz co się dzieje wokół Ciebie np. nie słyszysz tykania zegarka znajdującego się w pokoju, czy różnych odgłosów płynących z zewnątrz pokoju. Jesteś w stanie hipnozy za sprawą wyobrażeń jakie wywołuje treść książki, koncentrujesz się na tej jednej czynności. Idąc tym tropem nie trudno dojść do wniosku, żeby osiągnąć stan transu należy silnie skoncentrować się na jednej czynności i pozwolić pochłonąć się wizualizacji.

Kilka fundamentalnych cech stanu hipnozy:
• silna koncentracja
• bezkrytyczność
• bierność myślowa
• zwiększona sugestywność
• wyraźniejsze wyobrażenia i silniejsze odczuwanie bodźców z nich płynących

 

Czy istnieje jakaś regułą gwarantująca skuteczną hipnozę? Czy istnieje coś, co zapewni mi sukces?

O dziwo, jest to bardzo prosty czynnik. Jest nim po prostu relaks, odprężenie ciała i umysłu. Będąc zdenerwowanym i napiętym trudno byłoby osiągnąć stan hipnozy. Wejście w trans wymaga rozluźnienia, skoncentrowania myśli na przyjemnych doznaniach, których kiedyś doświadczyliśmy, bądź chcielibyśmy doświadczać. Relaksacja to nic innego jak odizolowanie się od tego, co powoduje w nas napięcie. Relaks, jaki sobie fundujesz, przygotowuje Cię do wejścia w stan hipnozy. Wyciszasz się i koncentrujesz na czymś, co sprawia Ci przyjemność. Wszystkie negatywne doznania są poza Tobą, jesteś tylko Ty i ogarniający Cię zewsząd relaks. Umiejętność relaksacji, będzie Twoim kluczem do skutecznej hipnozy, drzwiami natomiast jest podświadomość. Jeśli z pomocą tego klucza otworzysz drzwi, nic i nikt nie będzie Cię już w stanie pokonać. Z drzwiami czekają Wszystkie Twoje marzenia.

 

Autohipnoza

Autohipnoza to metoda samodzielnego wprowadzania się w stan hipnotyczny. Jest niezwykle skutecznym sposobem na przebicie się przez ograniczające przekonania, nawiązanie kontaktu z podświadomością i dokonywanie trwałych zmian na głębokim poziomie. Autohipnoza to stan transu, w który wprowadzasz się sam. Trans jest stanem głębokiego odprężenia i koncentracji do wewnątrz. Z zamkniętymi oczami odcinasz się od świata zewnętrznego i kierujesz całą swoją uwagę do środka.

W takim stanie możesz skierować większość mocy obliczeniowych Twojego biologicznego komputera na określony wycinek Twojej wewnętrznej rzeczywistości. Sama autohipnoza może przynieść wiele satysfakcji, jest to oderwanie od życia codziennego, chwila na rozluźnienie ciała i umysłu. W hipnozie jesteś bardziej wrażliwy na wszelkie sugestie jakie sobie podasz, za sprawą tej wrażliwości będą one silniej oddziaływać. Można wykorzystać ten stan do wewnętrznych przemyśleń, do postawienia sobie nowego celu, czy motywowania się do działania.

Korzyści stosowania autohipnozy jest wiele, oto niektóre z nich:
• Przebicie się przez ograniczające przekonania
• Osiągnięcie lepszego kontaktu z podświadomością
• Uzyskanie większego dostępu do intuicji
• Skuteczna praca z umysłem

Wprowadzenie siebie w stan autohipnozy dla niektórych będzie bardzo prostym zadaniem, dla innych trudniejszym. Wszystko zależy od tego, na ile umiesz kontrolować swoje myśli i na ile umiesz relaksować swoje ciało.
Ciało i umysł są nierozłączne i warto skupić się na obu tych płaszczyznach podczas hipnotyzowania samego siebie. Trudno będzie Ci skupić się do wewnątrz gdy ciało pozostaje spięte. Trudno również będzie Ci rozluźnić ciało, gdy w głowie panuje chaos.

 

Nasz umysł jest interesującą, tajemniczą i nie w pełni jeszcze poznaną strukturą, jednak to świadomość przenikająca mózg sprawia, że jest tak fascynujący i ma wręcz niewyobrażalne możliwości kreacji.
Dbaj o swój mózg - jest on najcenniejszym skarbem każdego z nas:)